Ännu ett elbolag prickat

Älvräddarnas aktion att KO-anmäla ett antal elbolag har nu börjat ge resultat. Konsumentombudsmannen prickar Bestel i Sollebrunn för att de använder ordet ”miljövänligt” om vattenkraft.
Tidigare har vi berättat att Konsumentombudsmannen prickat Billinge Energi för deras marknadsföring. Nu har turen kommit till Bestel som på sin hemsida bland annat skriver att vattenkraft är miljövänlig och att de säljer grön el från vattenkraft.
”Enligt den internationella miljöstandarden ISO 14021, som kan sägas ge uttryck för god marknadsföringssed, ska vaga och ospecifierade mijöpåståenden som i allmänna termer antyder att produkten skulle vara välgörande eller oskadlig för miljön, som exempelvis ”miljövänlig”, ”skonsam för miljön” och ”grön” inte användas”, skriver juristen Eva Moberg i ett brev till Bestel.
KO bedömer att Bestels marknadsföring är vilseledande och att den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Företaget ges nu möjlighet att yttra sig innan KO tar slutlig ställning till vilka åtgärder som ska vidtas.
Svenne Andersson

"Miljövänlig" utropar Bestel om vattenkraften på sin hemsida. Det får dom inte – dom får inte ens kalla vattenkraft för "grön", säger KO.