Ännu mer tonfisknostalgi

I och med att vi skrivit om tonfisken i Öresund och den utställning som äger rum i Danmark i sommar, har det kommit in tips om fler gamla tonfiskfilmer. 
Ett tips som kom från Liselotte Michelsen på danska filmcentralen, rör en 15 minuter lång stumfim om engelsmän och skottar som fångar 200 och 300-kilos fiskar med spö och enorma rullar. Bildmaterialet är från 1940-1949 och visar inte bara på hur bra sportfisket efter tonfisk var mellan Danmark och Sverige, utan är också en studie i dåtidens sportfiskekultur såväl som filmkultur. Med tanke på dåtidens filmteknik, kontra dagens alla lättanvända och lättillgängliga filmprylar, står sig filmen tämligen väl. Se filmen här.