Årets Östersjöbonde

Att minska övergödningen av Östersjön anses vara en viktig åtgärd. Nu belönar WWF en lantbrukare med 10 000 euro och titeln WWF Baltic Sea Farmer of the Year. (Foto: Lasse Burell)

Den polska lantbrukaren Marian Rak har utsetts till WWF Baltic Sea Farmer of the Year 2011. Han belönas med 10 000 euro för sina insatser att minska näringsläckaget och öka den biologiska mångfalden på sin gård. Tävlingen har arrangerats i åtta länder runt Östersjön.
Östersjön är fortfarande ett av de mest hotade haven i världen och övergödningen från jordbruket är den enskilt största orsaken, enligt WWF.
– Jag har alltid varit intresserad av naturvård och när jag insåg att mitt jordbruk var skadligt för miljön bestämde jag mig för att arbeta för naturen. Utmärkelsen betyder mycket och inspirerar till fortsatt arbete, säger Marian Rak.
Priset ska lyfta fram goda exempel på ”Östersjövänligt” jordbruk och nyskapande åtgärder som minskar avrinningen.
– Jordbruket har länge setts som problemet, men det är en viktig del av lösningen. Genom den här utmärkelsen ger vi jordbrukarnas åtgärder för Östersjön ett erkännande, säger Pauli Merriman, chef för WWFs internationella Östersjöprogram.
Priset WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award arrangeras för att Östersjöländernas bönder ska ta aktiv del i kampen mot övergödningen.
Läs mer om östersjön här.
Morgan Fihn