ANNONS

Bakläxa för Skåne – men nu ska fisksatsningar bli av

Det är viktigt att informationen om hur ekoloden stör tumlarna når ekoldosägarna, så att de kan göra något åt det. Bild: Zoe Somebody/CCby2.0
ANNONS

Skåne når inte sina miljömål – och läget är fortsatt allvarligt. Det konstateras av länsstyrelsen, som anger en minskad budget som en av orsakerna. Nu ska dock efterlängtade satsningar på bland annat fiskevård genomföras.

Inget av de 12 miljökvalitetsmålen som bedöms på regional nivå i Skåne bedöms kunna nås, är länsstyrelsens egen slutsats. Ett av ”sänkena” är det sviktande beståndet av torsk i Östersjön, som innebär både ett försämrat ekosystem och försämrat yrkesfiske. Även det ökande problemet med invasiva arter beskrivs som ett stort potentiellt hot mot den inhemska floran och faunan.

”Under de senaste åren har flera budgetminskningar påverkat planerade naturvårdsinsatser negativt. Till exempel har arbetet med skötsel och restaurering av skyddade områden kraftigt bromsats upp till följd av stora budgetneddragningar 2019. De försämrade ekonomiska resurserna leder till förseningar i arbetet”, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Däremot skymtas nu ljuset i tunneln – åtminstone på vissa fronter.

* Tre nya marina Natura 2000-områden har beslutats för tumlare.

* Det har beviljats cirka 100 miljoner kronor till LIFE Connects, ett nytt vattenrestaureringsprojekt. Projektet gör det nu möjligt att återskapa Rönneåns forsar och låta vandringsfisk få tillbaka sina ursprungliga vandringsvägar och lekplatser.

* Eslövs kommun har avslutat en sanering av kvicksilver- och DDT-föroreningar i mark och sediment i och intill Kävlingeån med gott resultat. Saneringen genomfördes i ett område efter den nedlagda bekämpningsmedelsfabriken i Getinge och har inneburit att riskerna för Kävlingeåns vattenmiljö har minskat.

Läs även om Skånes starka havsöringar:

Skånesilver i racerform: ”Kämpade som en Ferrari”

 

Publicerad: 03 May 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS