Bakslag i torskprojekt – fisk svårt drabbade av levermask

Östersjöns torskar är ofta små och i dålig kondition. Tiaminbrist lanseras som en av de starkaste orsakerna. Foto: Jonas Hentati Sundberg / SLU Aqua

Förra året inleddes ett projekt med att stödutfodra magra torskar i Östersjön. Men det har visat sig att många av torskarna som fiskats upp för att matas har stora problem med levermask.

Det kommer alltså tråkiga rapporter från projektet utanför Eriksberg, som leds av SLU och bland annat finansieras av Baltic Sea 2020 och EU-medel.

Det hela började med att yrkesfiskarna fick mycket magra fiskar i sina nät, men i stället för att slänga tillbaka dem inleddes ett projekt med att förvara dem i odlingskassar och ge dem mat.

Men det har visat sig att många av torskarna som fiskats upp för att matas har stora problem med levermask. Den äter upp fiskens lever och det är ett allvarligt tecken, enligt Sven-Gunnar Lunneryd som är professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU:

– I princip finns inte levern kvar, säger han till Sveriges Radio.

Torskarnas har matats med yrkesfiskarnas bifångster, bland annat karp, skarpsill och abborre. Det står nu klart att projektet kommer att förlängas, och att det kommer att forskas på den aktuella levermasken.

Läs om dumpning av fisk.

Dumpad fisk: Det här gäller vid pimpeltävlingar