ANNONS

Bättre skydd mot tjuvfiskare i Öresund

Öresund är ett mycket viktigt sportfiskevatten för både danska och svenska sportfiskare.
ANNONS

Öresund är det enda Svenska vatten där det numera går att bedriva ett framgångsrikt och brett havsfiske. Därför är det extra glädjande att den danske fiskeriministern Eva Kjer Hansen säger sig vilja stoppa det olagliga fisket som danska trålare bedriver i Öresund.
Öresund befriades från dödsbringande bottentrålar redan på 1930-talet. Detta har medfört att trots att vattenkvalitén är sämre här än i Västerhavet så finns det goda bestånd av många arter. Mest uppseendeväckande är att tillgången på torsk alltjämt är god här samtidigt som den i stort sett försvunnit i andra tidigare torskrika havsområden. Det är också torsken som lockar tjuvfiskade danska trålare, för det är just danska yrkesfiskare som bedriver det här tjuvfisket säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne, till SVT nyheter.

Det är också torsken som lockar tjuvfiskade danska trålare…

Att danska myndigheter slutligen vaknar är mycket bra, men skammen över att tidigare har negligerat problemet faller tungt över ansvariga politiker och tjänstemän. Miljöorganisationen Greenpeace har jagat tjuvfiskare medan danska och svenska myndigheter med ansvar för fisketillsyn låtit sina fartyg ligga vid kaj. Så sent som i mars i år ertappade Greenpeace en tjuvfiskande dansk trålare. Att man fiskar under vintermånaderna är extra allvarligt för då är torsken samlad för lek och skadan det olagliga fisket gör på torskbeståndet är extra stort. För att skydda torsken får sportfiskare endast behålla tre torskar per dygn och person under perioden första januari till sista mars, och fem torskar första april till sista december.

Anders Nicander

 

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 03 September 2018
Av: Mathias Arnham
ANNONS