Bättre ståndplatser i Forshaga

Ett drygt hundratal meterstora stenblock ska skapa bättre ståndplatser och därmed bättre fiskemöjligheter i Klarälven vid Forshaga. Initiativet kommer från en grupp inom SportfiskeAkademin.
Det är för att skapa ståndplatser för fisken inom kasthåll från land som stenarna placerats ut på zon 3 i Forshagaforsen. Stenblocken, som är mellan en halv och en meter i diameter, placeras ut i grupper i strömmens längdriktning. Stenreven har placerats på två-tre meters djup och cirka 20 meter från land. Enstaka stenblock har också lagts mellan dessa stenrev och land.
Bakom projektet ligger Klarafors AB som är en del av SportfiskeAkademin. Arbetet har skett i samråd med Forshagaforsens FVOF och Forshaga kommun, berättar Peter Belin, lärare på skolan och en av konsulterna i Klarafors AB.
Svenne Andersson

Meterstora stenblock har lagts ut i Klarälven för att förbättra fiskemöjligheterna. (Foto: Peter Belin)

Meterstora stenblock har lagts ut i Klarälven för att förbättra fiskemöjligheterna. (Foto: Peter Belin)