Bekämpningsmedel hotar silverlax

Silverlaxen leker i sötvatten och utsätts då för ämnen från jordbruket. Foto: Bureau of Land Management / CC 2.0

Tre vanligt förekommande växtskyddsmedel utgör allvarliga hot mot silverlax längs den amerikanske västkusten, enligt en statlig rapport. Även späckhuggare hotas eftersom de äter av laxen.

Jordbrukets användning av ämnena chlorpyrifos, malathion och diazinon skyddar inte bara grödor från angrepp, de når också ut i vattnet och skadar då bland annat silverlaxar.  Det fastslår det statliga organet NOAA i en rapport som bygger på undersökningar från västra och nordvästra USA.

”dessa pesticider utgör allvarliga hot mot silverlax och mot späckhuggare som behöver laxen som föda för att överleva”

– Vetenskapen visar tydligt att dessa pesticider utgör allvarliga hot mot silverlax och mot späckhuggare som behöver laxen som föda för att överleva, säger Patti Goldman på miljöorganisationen Earthjustice, till Science.

Klorpyrifos och malation får användas inom EU, men inga produkter som innehåller dessa ämnen är godkända i Sverige. Diazinon är förbjudet i EU.

Läs mer här.

Hans Hällman

Publicerad: 27 January 2018
Av: Hans Hällman