Bekräftat i färsk forskning – mediciner drogar fiskar

Överblivna mediciner ska lämnas på Apoteket – inte spolas ner i toaletten. (Foto: MagazineArt/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)
ANNONS

En färsk doktorsavhandling bekräftar det som många redan vetat. Nämligen att mediciner som spolas ut från människor drogar fiskar när de hamnar i vattnet.

Det är Sveriges Radio P4 Gävleborg som uppmärksammat forskningen vid Umeå universitet som utförts av Annelie Lagesson från Edsbyn. Den visar hur medicinrester i vattnet effektivt ansamlas i bottenlevande snäckor, som i sin tur är föda åt fiskarna.

– De här snäckorna kan koncentrera pollenallergimedicin mer än 70 000 gånger! De blir ett slags levande ”piller” som kryper omkring på botten av vattendragen, säger docent Jonatan Klaminder som leder hennes miljövetenskapliga forskargrupp i Umeå, till P4 Gävleborg.

När läkemedelssubstanserna kommer in i näringskedjan så kan de på ett dramatiskt sätt förändra fiskars beteende. Psykofarmaka gör exempelvis småfiskar dumdristiga och P-piller skapar transsexuella fiskar som inte kan föröka sig.

– Vi har i laboratorieförsök sett hur P-piller förvandlar hanfiskar till ett mellanting mellan hane och hona som inte kan föröka sig, berättar Jonatan Klaminder.

Nu är deras ambition att ta forskningen till nästa nivå.

– Våra laboratorieförsök är en viktig varningssignal, men innan vi höjer larmnivån måste vi också först bevisa att läkemedelsrester även minskar fiskarnas överlevnad ute i naturen. Det är en svårare forskningsuppgift, konstaterar han.

Fiskejournalen har även tidigare rapporterar i ämnet:

Läkemedel hotar fiskar och sjöar

 

Publicerad: 25 October 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS