Blydiskussionen fortsätter

Bly är giftigt för alla djur och människor.

De senaste veckorna har ett blyförbud för fritidsfiske diskuterats. Bakgrunden till debatten är att ett antal svanar runt Djurgården konstaterats ha dött av blyförgiftning.
En teori som lanserats är att svanarna kan ha fått i sig bly från blyhagel eller fiskesänken. Samtidigt som bly är giftigt har belastningen avtagit kraftigt sedan bly fasades ut som tillsats i bensin och inom exempelvis sportfisket tas allt fler miljövänliga alternativ fram, bland annat i form av stål, kalkfyllda stålhylsor, volfram och det volframhaltiga mineralet tungsten.

Sport- och yrkesfisket måste ta ansvar
Sportfiskarna menar att sportfisket måste ta sitt ansvar och hjälpa till att miljöanpassa sin egen verksamhet. De menar dock att sammantaget är sportfiskets miljöpåverkan sannolikt väldigt liten och utgår från att yrkesfiskets användning av blyförtyngda redskap också kommer innefattas i diskussionen om blyförbud för fritidsfiske.
Statssekreterare Göran Enander (MP) på Miljödepartementet säger att ett nationellt förbud mot blysänken utreds, och kan komma inom två år.
Läs hela artikeln på Sportfiskarna.

Maria Ålander