Bortglömda aktörer ska försöka rädda Östersjön

Arbetet för att rädda Östersjön går vidare, nu med fokus på kommunerna. Foto: Guillaume Baviere, Flickr.com

Spaltmeter har skrivits om det katastrofala läget i Östersjön. Nu har det tagits ett nytt initiativ för att rädda havet – och i det sätts fokus på kommunernas roll.
I början av oktober gick startskottet för ”Baltic Sea Future” – Innovation, vision and leadership for a sustainable Baltic Sea region”. Då samlades ambassadörerna från Östersjöländerna i Stockholm för att diskutera frågan. Härnäst väntar en nyinstiftat tvådagarsmöte den 6-7 mars på Stockholmsmässan. Det som utmärker mötet är att fokus inte ligger på de stora, nationella aktörerna – utan i stället på kommunerna längs Östersjöns kust. Totalt 1 500 kommuner kommer att bjudas in till mässan för att diskutera hållbarhetsfrågor.
– Det finns många framgångsrika miljöinitiativ med samarbeten runt Östersjön både på EU- och NGO-nivå. Men de som ofta glöms bort i sammanhanget är kommunerna. Vi har en viktig roll om de stora besluten ska bli verklighet i vardagen, och det är helt centralt för att få ordning på Östersjön. Det finns en studie som visar att två tredjedelar av kommunerna är omedvetna om havets nuvarande status, eller har otillräckliga resurser för att åtgärda problemen. Därför väljer vi att göra borgmästarna och deras närmaste medarbetare till huvudpersoner under Baltic Sea Future, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Anton Rosander