Bra för Rönne å

Miljödomstolen säger nej till kaolinbrytning i skånska Billinge. Ett av huvudskälen är att en brytning skulle orsaka stora fosforutsläpp i laxvattnet Rönne å.
Kaolinlera används bland annat inom pappersindustrin och förekommer i rikliga mängder vid Billinge i mellersta Skåne. Svenska Kaolin som vill bryta leran har stött på hårt motstånd från lokalbefolkning och miljövänner och alla remissinstanser har avstyrkt.
Nu har även miljödomstolen i Växjö sagt nej till bolagets ansökan. Som huvudskäl anger man att fosforsutsläppen till Rönne å skulle bli alltför höga.
Rönne å avvattnar Ringsjön och rinner ut i Skälderviken. Den nedre delen av ån hyser goda bestånd av lax och havsöring.
Svenne Andersson

Förhöjda fosforshalter skulle inte vara bra för laxen i Rönne å och därför blir det ingen kaolinbrytning i skånska Billinge. (Foto: Hans Schibli)