Bra laxbesked från östersjöälvarna

Norman Kotzurek med en tiokilos junilax från Mörrumsån, fisken var endast 89 centimeter lång.

Om mungiporna pekar nedåt på laxfiskare vid västkusten och i Norge, så är det gladare miner vid östersjöälvarna. Det talas om laxbonanza och trendbrott i flera älvar. Något som kunde skönjas redan 2012.
Många älvar uppvisar i år en rekorduppvandring när det gäller lax. Mörrumsån brottades med för låg vattenföring när laxen skulle stiga, men uppvandringen kom igång på en liten vattenökning i slutet av maj – och det steg mycket lax därefter. Dock blev ån varm, laxen blev svårtrugad och fångsterna därefter, men alla rapporter talar för att uppstigningen av lax är klart bättre än de senaste åren. Höstfisket kan bli mycket trevligt när vattentempen sjunker.
I Dalälven har det varit kanonfiske sedan början av juni. Vissa dagar fångas över 50 laxar, dessutom mycket stor lax! Västerbottenälvarna går också mycket bra, Byskeälven redan uppe i 490 laxar, jämfört med 2012 då det togs 662 laxar. Det varma vädret gör laxen svårflirtad just nu.
I Kalixälven har uppvandringen ökat med många 100 procent jämfört 2012, likadant i Ume/Vindelälven.
Det kan bli den bästa uppvandringen på många år i östersjöälvarna. Begränsningar i utsjö- och kustfisket har fått den effekt som alla efterlyst i många år. Nu gäller det att hålla fast på den vägen, inga ökningar i laxkvoterna till havs kan accepteras, utan istället skall laxfisket till havs avvecklas, eller styras till terminalfisken i utbyggda älvar med stora smoltutsättningar, det menar flera sakkunniga.
Hans Schibli