Budskap från FN: Riv dammar och återställ vattenmiljöer

Kraftbolag gör allt för att försöka runda miljöprövningarna, enligt Älvräddarna. Här en av torrfårorna i Ångermanälven. Foto: Älvräddarna

Det har aldrig varit mer bråttom att återställa förstörda ekosystem än nu. Förenta Nationerna slår larm med alla världens länder som mottagare, och det handlar inte minst om att riva dammar och återställa vattendrag.

FN:s rapport om statusen för den biologiska mångfalden är i stora stycken en dyster läsning, eftersom det framkommer att de uppsatta målen inte nås på långa vägar.
FN presenterar även en plan om hur vattendrag, skogar och marina miljöer ska skyddas och återställas, och där har just vatten och fisk en given huvudroll. I programmet, som går under namnet ”Decade on Ecosystem Restoration”, konstateras bland annat att dammar måste rivas eller förses med passager, för att gynna den biologiska mångfalden. Månne är FN den tunga aktör som kan styra utvecklingen snabbare åt rätt håll även i Sverige, till både sportfiskares och vattenvänners stora glädje.

”KOMMER VÄXA FRAMÖVER”

Några som nåtts av budskapet är svenska Havs- och Vattenmyndigheten. Erik Årnfelt, utredare på HaV, kommenterar budskapet så här:
– Arbetet med att skydda och inte minst restaurera ekosystem och deras ekosystemtjänster kommer att växa framöver. Vi behöver jobba med hela de komplexa ekosystemen i vår vattenmiljö och alla de olika intressen som är berörda. Vi ser fram emot att aktivt vara en del i FN:s dekad för ekosystemrestaurering och hoppas kunna lyfta åtgärdsarbetet ytterligare, säger han på deras hemsida.

Här kan du läsa stycket om vattenmiljöerna i FN:s dekad.