”Bygg ut resterande vattenkraft”

Det finns massor av outnyttjad vattenkraft i Sverige, anser socialdemokraten Stefan A Johansson i Helsingborg. Därför har han lämnat en motion om utbyggnad till partidistriktet i Skåne.
På sin blogg presenterar Stefan A Johansson sig som innovatör och konsult inom energisektorn. Det är alltså med en viss sakkunskap han uttalar sig om utbyggnadsmöjligheterna. Enligt motionären är den ”ekonomiskt utbyggnadsvärda vattenkraften” 95 terrawattimmar per år. I dagsläget är ”bara” två tredjedelar av detta utbyggt. Johansson är medveten om att det vid utbyggnad ”uppstår skador på jordbruksmark, skogsmark och annan mark”. Däremot tycks han sväva i total okunnighet om det blir svåra skador på livet i vattnet och vattenmiljön.
– Låt oss för guds skull hoppas att motionen stannar hos partidistriket i Skåne, säger Älvräddarns ordförande Christer Borg och fortsätter:
– Motionen har en pinsam brist på ens grundläggande kunskaper om vattenkraftens enorma skador, både nationellt och globalt. Dessutom går Sverige mot ett nationellt överskott av el och elpriserna påverkas inte av ökad produktion eftersom vi är integrerade med resten av Europa.
Du kan läsa motionen här.
Svenne Andersson

Att vattenkraftverk gör stor skada på vattenmiljön tycks inte föresväva socialdemokraten Stefan A Johansson.

Att vattenkraftverk gör stor skada på vattenmiljön tycks inte föresväva socialdemokraten Stefan A Johansson.