Dålig kontroll av kraftverk

Länsstyrelserna har varit alldeles för slappa när det gällt att kontrollera vattenverksamhet, bland annat kraftverk. Därför JO-anmäler Älvräddarna fem länsstyrelser.
Det är länsstyrelserna som har tillsynsuppdraget när det gäller vattenverksamhet. Det innebär att de till exempel ska kontrollera att vattendomar uppfylls, att miljöbalken följs med mera. Detta har de grovt åsidosatt, menar Älvräddarna som valt att JO-anmäla länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland, Halland, Dalarna och Jönköping.
– Problemet är inte på något sätt begränsat till de fem anmälda länsstyrelserna utan finns i hela Sverige, säger Älvräddarnas ordförande Christer Borg.
Efter TV4-Nyheternas granskning har problemet med olagliga kraftverk och dålig myndighetskontroll hamnat i fokus. Nu följer Älvräddarna upp med en JO-anmälan som förhoppningsvis ska väcka myndigheterna när det gäller deras ansvar för att hindra miljöförstöringen.
– Vi hoppas att dessa brister åtgärdas eftersom exempelvis torrfåror eller obefintliga intagsgaller i turbinerna orsakar miljöskador varje dag, säger Borg.
Svenne Andersson

Torrfåror som orsakar miljöskador borde kontrolleras enligt miljöbalken, menar Älvräddarna.