Danska gäddor gillar öring

Mads Grosell med en av de gäddor han tagit på stor "gummiöring".

Att öring är en trevlig matfisk, det vet väl alla som har smakat. Tydligen gillar också gäddorna denna feta fisk, i alla fall i Danmark.
I vatten där det finns gott om öring, finns det både gäddor och gösar som har en väl utvecklad smak för dessa prickiga fiskar. Och i synnerhet gäddorna väjer inte för att ge sig på stora öringexemeplar. Fiskar du gädda i strömvatten eller i sjöar med förbindelse till strömmande vattendrag, kolla upp öringbeståndet. Hyser vattendraget ett bra öringbestånd, ta då reda på när smoltutvandring, uppvandring av lekfisk samt när de utlekta öringarna glider med strömmen nedåt. Då är läge att fiska på de stora gäddorna med öringimitationer. Läs mer i Fiskejournalen nummer fem om hur danskarna har utvecklat detta fiske med brutala resultat. Fiskejournalen nummer fem finns i butik nu.