Del 4: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Det blev Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom.
ANNONS

Ska fiske- och miljövård avgöra var du lägger din röst i det kommande riksdagsvalet? Kanske inte enbart, men en kvalificerad gissning är att du som läser den här texten månar om just detta. För att ge dig en fingervisning har vi frågat riksdagspartierna var de står i sex frågor av yttersta vikt för svenskt sportfiske.

Kommer ditt parti att verka för fortsatt ökade anslag till kalkning av våra vatten som skydd mot försurningen?

CENTERPARTIET

Vi avsätter i vår budget för 2018 mer än regeringen på havs- och vattenmiljöåtgärder (158 miljoner mer för innevarande år). Där finns medel för kalkning. Fördelningen avgör länsstyrelsen. Vi införde LOVA-bidraget. Det kan användas för strukturkalkning. Vi vill öka bidraget med 78 miljoner kronor.

KRISTDEMOKRATERNA

Ja.

LIBERALERNA

Kalkning är och har varit viktigt för att förhindra försurning av våra vatten och vi stödjer att detta fortsätter där det behövs.

MILJÖPARTIET

Miljöpartiet har, sedan vi bildade regering, fördubblat miljöbudgeten där anslaget till kalkning ingår. Vi anser att den nya budgeten för de kommande åren är rimlig. Vi bekymras av att allianspartierna och Sverigedemokraterna vill skära ned kraftigt på miljöbudgeten samma period.

MODERATERNA

Försurning har länge varit ett miljöproblem, och vattenmiljön är ett prioriterat område för Moderaterna. Vi står bakom nuvarande anslag till kalkning. Vi lägger även 500 miljoner kronor över fem år för rening av läkemedelsrester och gör en innovationssatsning på teknik som kan återuppliva bottnar.

SOCIALDEMOKRATERNA

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har kraftigt ökat anslagen för skydd av miljön. Kalkningen fortsatt en viktig åtgärd och exakt hur mycket och när måste beslutas av experterna på våra myndigheter, men vi är beredda att anslå tillräcklig med medel för att nå våra miljömål.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Generellt sett står Sverigedemokraterna upp för en långsiktig och välfinansierad naturförvaltning genom statens olika myndigheter. Kalkning av vatten ska prioriteras av Havs- och Vattenmyndigheten, men vi anslår inte specifikt några extra medel för detta.

VÄNSTERPARTIET

Ja.

 

Läs övriga delar i serien:

https://wp.fiskejournalen.se/del-1-arbetar-ditt-parti-for-sportfiskets-basta/

https://wp.fiskejournalen.se/del-2-arbetar-ditt-parti-for-sportfiskets-basta/

https://wp.fiskejournalen.se/del-3-arbetar-ditt-parti-for-sportfiskets-basta/

Publicerad: 22 August 2018
Av: Mathias Arnham
ANNONS