Dioxiner i lax – en giftig fråga

Dioxiner ansamlas i kroppen under många år och kan utlösa cancer eller reproduktionsstörningar. (Foto: Alpha/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)

Dioxiner ansamlas i kroppen under många år och kan utlösa cancer eller reproduktionsstörningar. (Foto: Alpha/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet begränsar de nuvarande kostråden för konsumtion av fet fisk från Östersjön möjligheterna till försäljning av framförallt lax och strömming. Livsmedelsverket ser dock inte rekommendationerna som en begränsning – utan ett kostråd för att värna om folkhälsan.
IVL Svenska Miljöinstitutet ägs av en stiftelse och beskriver sig som ett institut för tillämpad miljöforskning och konsultverksamhet. Nu har man på uppdrag av yrkesfiskare från Norrlandslänen startat ett projekt med syfte att ”optimera fiske och beredning så att innehållet av bland annat dioxiner i fisken minimeras”. Inom projektet genomförs även en kritisk granskning av den vetenskapliga grunden för dagens kostråd.
Fiskejournalen kontaktade Livsmedelsverket och de ser inget problem med ny forskning i ämnet – men säger att de skulle bli förvånade om resultatet visar annat än det som de själva har redovisat.
– Riskvärderingarna kring dioxin, kostråden och gränsvärdet är väldigt omfattande och granskat av oberoende forskare och experter, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Rensa bort dioxin?
IVL Svenska Miljöinstitutets forskning kommer att titta på hur fetthalten påverkar fiskens dioxininnehåll och hur denna varierar, dels mellan olika vävnader i fisken, dels mellan olika regioner och mellan olika årstider. 
Ankarberg är dock en aning skeptisk till nyttan med denna undersökning.
– Om man avser att skära bort de fettrika och dioxinrika delarna i fisken så tar man också bort de potentiellt nyttiga. Problemet kvarstår hur man än vänder och vrider på fisken.

Högvärdig födoresurs
Magnus Karlsson är forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och han poängterar de hälsomässiga fördelarna med att äta fet fisk.
– Om det går att finna fiske- och beredningsmetoder som minskar innehållet av dioxiner och andra föroreningar i lax och strömming bör vi givetvis göra vårt yttersta för att klarlägga.
Han påpekar även att halterna av de ämnen vi känner som miljögifter minskat i fisken sett över tid.

FAKTA dioxin:
– Dioxin är ett av de starkaste gifterna man känner till.
– Bildas som biprodukt vid många kemiska processer. Bland annat vid förbränning av plast. Det finns ingen avsiktlig framställning av dioxiner.
– Användes av USA under Vietnamkriget för att få bort lövverket där man misstänkte att Vietcong gömde sig, då under namnet ”Agent Orange”. Efter kriget har väldigt många soldater på båda sidorna som blivit utsatta för agent orange blivit sjuka i olika sorters cancer.
– Lagras i kroppsfett.
– Cancerframkallande och kan ge leverskador.
– Drabbar i hög grad avkomma och forskning har visat att det kan ge upphov till försämrat korttidsminne hos spädbarn.
– Hormonstörande och reproduktionsstörande

Läs på Livsmedelsverkets sajt, klicka här. Riskvärderingsrapporterna som ligger till grund för råden hittar du i högerspalten under rubriken ”Fördjupad information”.
Läs även tidigare notiser om dioxin.
Morgan Fihn