Djup satsning i Östergötland – reservat under vatten

En undervattensbild från Vikasgrunden, som nu skyddas genom att bli reservat. Foto: Länsstyrelsen i Östergötland
ANNONS

Östergötland går till botten i arbetet med att skydda sina fiskar och vattenmiljöer. Nu bildas nämligen länets första naturreservat under vatten.

Det är länsstyrelsen som beslutat att bilda naturreservatet Vikasgrunden, som är ett undervattenslandskap öster om Harstena. Här förliste år 1890 ett fartyg i ett förrädiskt grunt undervattensrev, och 130 år senare har området alltså blivit Östergötlands första naturreservat under vatten.

Det beskrivs som en tillflyktsort för fisk och musselätande fågel, och att det med sina täta blåmusselrev och rödalgsängar utgör ett viktigt område för Östersjöns marina liv.

– Vikasgrunden är Östergötlands första marina utsjöreservat och utgör ett viktigt steg i arbetet att bevara Östersjöns biologiska mångfald. Fler områden behöver skyddas så att ett nätverk av värdefulla områden säkras för spridningsvägar och långsiktig överlevnad för många arter, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

Läs om gösen i Norrköping:

Gösen dör i Norrköping – nu kan hoppet vara ute

Publicerad: 06 March 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS