Dokumentation av Säveån

Falklind filmar i säveån

Martin ligger på lur för att fånga några av de mer skygga varelserna i Säveåns naturreservat. (Foto: Maria Ålander)

Säveån är en av södra Sveriges finaste åar med en unik stam av både stationär öring och av lax. Nu har Martin Falklind och Maria Ålander påbörjat en foto- och filmdokumentation av åns naturvärden.
Den lilla Säveån börjar uppe i Västergötland och ringlar sig förbi Vårgårda kommun, Alingsås, Lerum och Partille för att sedan mynna ut i Göteborg. Det innebär att den är en av de åar som passerar flest människor i hela Sverige.
– Med tanke på detta, är det fantastiskt att den fortfarande har så stora naturvärden. Utter, kungsfiskare, flodnejonöga, lax och flodpärlsmussla är bara några av de sällsynta arter som förekommer längs ån, säger Maria Ålander.

Omlöp snart färdigt
I Säveån har det under året byggts ett stort omlöp runt kraftverket i Hedefors. Detta omlöp kommer öppna upp för större lekområden, både för Säveå-lax och havsöring. Det var i samband med detta projekt som Martin Falklind och Maria Ålander började dokumentera ån på uppdrag av Länsstyrelsen.
– Men när nu väl har börjat vill vi fortsätta bortom själva omlöpsbygget. Vår förhoppning är att kunna söka finansiering för att i slutänden få till en naturfilm om den unika Säveån, säger Martin Falklind.