Drönare ska stoppa olagligt ålfiske

Modern teknik i ålens tjänst.

Havs- och vattenmyndigheten har fått tillstånd till kameraövervakning för att upptäcka illegalt ålfiske. Därmed kommer drönare snart att patrullera sydkusten i jakten på olagliga redskap.

Ålen är akut utrotningshotad och sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom de 216 yrkesfiskare som har beviljats undantag och fiskar på licens.
Men olagligt fiske förekommer och i fjol omhändertogs 360 ryssjor av Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2016 och i år tar man krafttag med hjälp från luften.

– Under 2018 kommer vi att använda oss av drönare på försök i vår kontrollverksamhet. Beroende på utfallet av det försöket kommer vi att göra en bedömning om vi ska fortsätta med drönare och kanske utöka användningen, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid HaV.

Läs mer på HaV:s sida här.

Lyssna på inslag från Sveriges Radio här.

Hans Hällman