Dumpning för miljarder

Torsk för tiotals miljarder kronor har kastats överbord i Nordsjön, Engelska kanalen och Skagerrak under de senaste 45 åren. EU-sajten CFP Reform watch redovisar de dystra siffrorna.
Den EU-gemensamma fiskepolitikens hemsida, Common Fisheries policy, serverar dystra siffror när de redovisar en rapport från tankesmedjan New Economics Foundation.
Under de senaste 45 åren har 2,1 miljarder torskar, till ett värde av 3,1 miljarde euro, kastats överbord vid fiske i Nordsjön, Engelska kanalen och Skagerrak. Agerandet är inte bara miljösvineri, det har dessutom kostats hundratals jobb på landbacken.
NEF skriver även i rapporten att fisken skulle blivit ännu mera värdefull om fiskarna använt mera selektiva redskap. Då hade torskarna fått växa till sig och blivit värda 8,6 miljarder euro.
Rapporten tillför bränsle till debatten om totalförbud mot dumpning av fisk. Läs mer på Engagera dig!
Svenne Andersson

Fish figh-kampanjen har fått nya argument mot dumpningen. Torsk för miljarder slängs överbord.