Dyrt med dålig havsmiljö

– De rådande förhållandena i svenska havsområden medför stora negativa ekonomiska konsekvenser för samhället, både för kommersiella verksamheter och annat nyttjande, säger Mats Ivarsson, utredare på enheten för analys och forskning.

Förra veckan presenterade Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”. Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjön mår och vilken social och ekonomisk nytta en god havsmiljö ger.
Enligt EU ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020, något som medlemsländerna förbundit sig att genomföra. För Sveriges del handlar det om Östersjön och Nordsjön, det vill säga Skagerrak, Kattegatt och Öresund.
– Generellt ser vi att både Östersjön och Nordsjön inte har önskat miljötillstånd. En orsak till det är övergödning, en annan är de negativa effekterna av fiske som påverkar både bestånd och havsbotten säger Karin Pettersson, utredare på Havsförvaltningsenheten.
Första steget i det arbetet handlar om att bedöma hur haven mår i dag och att analysera vilka ekonomiska och sociala värden som förloras om den marina miljön inte skyddas.
– De rådande förhållandena i svenska havsområden medför stora negativa ekonomiska konsekvenser för samhället, både för kommersiella verksamheter och annat nyttjande. En fortsatt försämring drabbar inte bara fisket utan också människans möjlighet till rekreation vid och på havet på ett betydande sätt, säger Mats Ivarsson, utredare på enheten för analys och forskning.
Läs mer på havochvatten.se.
Här kan du läsa rapporten ”God havsmiljö 2020”

Morgan Fihn