Efter Antarktis – nu hoppas man på fler skyddade hav

Rosshavet, med bland annat en stor population pingviner, ska skyddas. Foto: Eyevine / IBL Bildbyrå

Ännu fler marina reservat i världshaven. Det hoppas många blir fortsättningen på det historiska, viktiga beslutet om att skydda ett stort havsområde vid Antarktis för framtida fiske.
Beslutet om att skydda området från fiske i 35 år framöver togs under förra veckan och reservatet kommer att inrättas i det så kallades Rosshavet, vid Antarktis. Området är gigantiskt, över 1,5 miljoner kvadratkilometer stort – alltså ungefär som Norge, Finland och Sverige tillsammans. Det har stora biologiska värden, över 10 000 arter, däribland pingviner, sälar och valar.
Det är det första marint skyddade området på internationellt vatten men nu hoppas man att den långsiktiga konsekvensen på detta även kommer bli att ännu fler områden kan skyddas i framtiden.
– Rosshavet är ett område där många länder och andra parter, i synnerhet fisket, har stora intressen. Kan vi lyckas komma överens här så kan vi även lyckas i Arktis och de stora haven generellt, säger Catarina Hedar, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV i ett pressmeddelande.

Anton Rosander