En guide till världens hajar

En ny hajbok på svenska har lämnat tryckeriet.
ANNONS

Visste du att det i genomsnitt upptäcks tio nya hajarter varje år? Eller att 15 hajarter har rapporterats i svenska vatten och att en av dessa kan bli 400 år? Marinbiologen David Bernvis senaste bok Guide till världens hajar är fylld av spännande fakta om dessa missförstådda och fascinerande djur.

För tillfället har 534 hajarter systematiserats i ordningar och familjer, men när året är slut har det sannolikt tillkommit några till. Nya arter upptäcks nämligen ständigt, inte minst i takt med att havsdjupen utforskas.
I David Bernvis nysläppta bok beskrivs majoriteten av dessa 534 arter med välskrivna texter och fina illustrationer.

David – som ofta hjälper Fiskejournalen med hajexpertis – forskar för närvarande på vithajar i Sydafrika och har tidigare utkommit med tre böcker.

Boken kan beställas här.

Hans Hällman

Publicerad: 07 August 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS