ANNONS

”Ett vidrigt slöseri”

ANNONS

Den norska kustbevakningen upptäcker regelbundet dumpning av fisk, trots att det är förbjudet i norsk zon. Filmen är ett exempel på hur det kan se ut när en trålare gör sig av med oönskad fisk.
– Regelverket tvingar idag yrkesfiskarna till utkast. Det är därför politikernas ansvar att ändra reglerna och förbjuda dumpningen, säger Jan Isakson, talesperson i havsfrågor på Greenpeace.

Miljöorganisationen är en av många som stöder Fish Fight-kampanjen. Enligt Greenpeace hotar dumpningen både det marina ekosystemet och framtiden för fiskerinäringen. Jan Isakson menar också att de stora volymer som dumpas leder till osäkerhet när beståndens storlek ska beräknas. I princip dör all fisk som kastas av tryckförändringar och andra skador, men kontrollen är dålig.
– De verkliga fångsterna höljs i dunkel. Ingen vet egentligen hur mycket fisk som fångas. Därför ser Greenpeace positivt på de övervakningskameror som just nu provas ombord på fiskefartyg. Förhoppningsvis kan de ge en sannare bild av fiskets påverkan på livet i haven, säger han.

Vägen framåt
I Norge är det förbjudet att dumpa fisk och Greenpeace anser att EU borde följa deras exempel.
– Det som fångas ska landas, säger Jan Isakson.
Däremot är ett dumpningsförbud inte tillräckligt som enskild åtgärd. Bland annat vill man kraftigt begränsa den destruktiva fiskemetoden bottentrålning och styra över fisket mot mer selektiva metoder. Dessutom måste bli bättre på att ta hand om den fisk vi fångar.
– Arbetet måste ske på flera fronter, där den kanske viktigaste enskilda åtgärden är att inrätta ett nätverk av marina reservat, stängda för fiske. Dagens reservat är pappersparker utan riktigt skydd, säger Jan Isakson.
Frågan om dumpning är i högsta grad storpolitik, som måste lösas inom ramen för reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Men Greenpeace rekommenderar vanliga konsumenter att välja miljömärkt fisk för att driva utvecklingen åt rätt håll. Den som vill engagera sig kan också mejla politikerna via Fish Fight-kampanjens hemsida, och kräva ett stopp för dumpning av fisk.
– Det är ett vidrigt slöseri som måste stoppas, säger Jan Isakson.

Läs mer om Fish Fight-kampanjen och dumpning här.

Erik KohlströmPublicerad: 25 February 2011
Av: Mathias Arnham
ANNONS