EU-beslut om fångstkvoten för lax 2016

Snart byggs en ränna där både strömningsmekanik och biologi kan studeras. Förhoppningsvis kan den leda till att färre laxar och annan vandrande fisk dör i turbiner. Foto: Martin Falklind

EU:s ministerråd har nu beslutat om fångstkvoter för yrkesfisket i Östersjön under 2016. Fångstkvoten för lax ska behållas på samma nivå som 2015. Det innebär tyvärr att kvoten fortfarande är högre än vad forskarna rekommenderar som en maximal hållbar nivå.

De allra flesta vilda laxarna i Östersjön kommer från svenska älvar. Man kan därför säga att skyddet av vildlaxen är en svensk angelägenhet. Under senare år har laxuppgångarna ökat i många älvar. Detta tack vare minskade fångstkvoter och en styrning av det svenska yrkesfisket till kustnära fiske med inriktning på fångst av främst odlad lax från utbyggda älvar.
– Det är oerhört viktigt för besöksnäringen och den regionala utvecklingen i älvdalarna att den positiva trenden för vildlaxen fortsätter. Fiskekvoterna måste minskas ytterligare enligt forskarnas råd, säger Anders Karlsson Sportfiskarnas generalsekreterare.
Nästa steg för laxförvaltningen är också att införa en älvspecifik förvaltning av laxbestånden. Andra nödvändiga åtgärder är att bygga fungerande fiskvägar för upp- och nedströmsvandring, att anpassa vattenregleringen i de utbyggda älvar och att riva ut mindre kraftverk.
I ett historiskt perspektiv är ministerrådets beslut om en fångstkvot på 95 928 laxar ändå ett steg i rätt riktning. År 2004 låg fångstkvoten för Östersjölax på fler än 400 000 laxar. Sportfiskarnas mångåriga arbete gentemot myndigheter och politiker i såväl Sverige som Europa har gett resultat.