Klart i natt: EU överens om framtida fiskepolitiken

ANNONS

– Det här är ett paradigmskifte, efter årtionden av systematiskt överfiske, säger Isabella Lövin. (Foto: Erik Hjertling)

Efter många om och men, kom rådet och parlamentet i natt överens om EU:s framtida fiskeripolitik.
– Resultatet hade kunnat vara sämre, rapporterar Isabella Lövin trött och glad från Bryssel.

Förslaget på ny fiskeripolitik har stötts och blötts i Bryssel under två år. Efter att parlamentet och rådet antog sina ståndpunkter i februari har de två institutionerna förhandlat om en gemensam uppgörelse. I natt kom parterna överens.
– Det finns nu ett mål om att bygga upp fiskbestånden över hållbara nivåer. Inte lika snabbt som vi ville, men det är ett framsteg jämfört med ministerrådets tidigare oambitiösa förslag, säger Isabella Lövin.
Enligt Lövin är överenskommelsen alltså en stor förbättring jämfört med dagens katastrofala fiskepolitik, då det nu finns det krav på att ministrarna måste följa vetenskapliga råd när de sätter kvoter.
Målsättningen är att fiskbestånden ska byggas upp över de nivåer som kan ge ”maximal hållbar avkastning” (MSY). Fångstkvoter som kan leda till detta mål ska sättas inom sju år, vilket är senare än många hade önskat.

Ej dumpningsförbud
– Det finns luckor i den nya lagen som gör det möjligt att i vissa fall fortsätta dumpa upp till fem procent av den fisk som fångas.
Ett viktigt framsteg är dock att det i vissa havsområden är möjligt att inrätta ett totalt förbud mot utkast, och det hoppas Lövin att regeringarna runt Östersjön nu kommer att göra.
Nattens Förhandlingar gäller den så kallade grundförordningen – den viktigaste delen i reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det finns fortfarande detaljer kvar att reda ut i förordningen, men i natt kom man alltså överens om knäckfrågorna.
Läs tidigare notiser i ämnet.
Morgan Fihn

Publicerad: 31 May 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS