Färgrika fiskarter upptäckta i mörkret

I djupen nedanför korallreven har forskare hittat mängder av vackra fiskar. Här en Haptoclinus dropi. Foto: D. Ross Robertson and Carole C. Baldwin/CC BY 3.0

Nedanför de karibiska korallreven, dit solens strålar knappt kan nå, har forskare funnit många nya arter. Var femte fisk som påträffades visade sig vara en helt ny art.

Forskare från bland annat Smithsonian Institute har genomfört ett 80-tal dyk med undervattensfarkosten Curasub utanför den karibiska kusten. På djup mellan 130-309 meter, alltså under korallreven, upptäcktes ett 30-tal nya arter i det mörka vattnet. Var femte fisk som sågs var okänd för vetenskapen. Många var närbesläktade med tropiska arter närmare ytan. Släktskapet med utpräglade djupvattensarter var däremot betydligt mindre.

Forskarna ansåg att den undersökta zonen bör få ett eget namn eftersom den uppvisar en så unik ekologisk rikedom. De förslog namnet ”the rariphotic zone”.

Lär mer här.

Hans Hällman