Färre än 1000 vithajar kvar i Sydafrika

Ingen vithaj, men väl en sandtigerhaj och en såghaj kan du se i Universeums akvarier i Göteborg. En bra början för den haj-intresserade

Sydafrika har världens största population av vithaj – ändå är de bara drygt 900 stycken kvar, visar en ny inventering.
Genom att man vid alla obervationer fotar de sydafrikanska vithajarnas fenor och samlar i ett arkiv, kan forskarna särskilja de olika individerna. Varje fena har sin unika profil och unika småskador. Efter den stora inventering som nyligen gjorts, räknade man ihop 908 individer. En siffra som forskarna bedömer till 95 procents säkerhet.

Svag återhämtning
Populationen har alltså inte återhämtat sig sedan hajarna blev fridlysta i Sydafrika 1991, vilket bland annat beror på att länder runtomkring, som Mocambique, inte har något skydd för hajar. Det beror också på att det längs de sydafrikanska kusterna driver omkring gamla hajnät och fiskeredskap från innan förbudet, som fortfarande fiskar.
Det faktum att populationen blev så starkt decimerad under 70- och 80-talen, gjorde också att antalet individer hamnade under den kritiska massa som behövs för att dessa stora rovdjur ska kunna öka i antal.
Därför är internationella åtgärder nödvändiga, menar de sydafrikanska forskarna. Vithajarna rör sig över både lands- och kontinentgränser, men samlas ibland på vissa punkter där de blir extra sårbara.

Maria Ålander