ANNONS

Fisk som miljöindikator

I fiskar kan man avläsa hur miljön mår och hur vi människor påverkat den. Bild: Greenpeace
ANNONS

Fiskar är långlivade, de är spridda över hela landet och de samlar på sig miljöpåverkan. Dessutom känner folk till dem. Detta gör fiskar till tydlilga varningsflaggor för förändringar i miljön.
I rapporten ”Fisk som miljöindikator” förklaras hur fisk och skaldjur beror av sin omvärld och om hur de påverkas av olika förändringar orsakade av mänsklig aktivitet. Det handlar om effekter av försurning, övergödning, klimatförändringar, miljögifter, främmande arter, vattenkraft och annan fysisk påverkan på miljön.
Effekten av för hårt fiske kan naturligtvis också tydligt ses på fiskbestånd, till exempel genom en förändrad storleks- och åldersstruktur, svag föryngring eller få lekfiskar.
– Fiskar indikerar både resursutnyttjandet och miljötillståndet, säger Erik Degerman, Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges Lantbruksuniversitet.
Läs rapporten Fisk som miljöindikator här.

 

 

Publicerad: 31 May 2016
Av: Maria Ålander
ANNONS