Fiskade i naturreservat trots förbud – fick böter

Två män fiskade från båt i Ålsjöns naturreservat trots att det rådde tillträdesförbud. Länsstyrelsen i Gävleborg gjorde en polisanmälan och de båda männen fick böter.

Det olagliga fisket ägde rum den 24 april 2016 och berodde på att länsstyrelsen hade utfärdat tillträdesförbud i Ålsjön mellan 15 mars och 31 juli av hänsyn till naturreservatets fågelliv.
Efter att de båda männen hade ertappats misstänktes de för förseelse mot områdesskydd. Båda erkände och godtog strafföreläggande.
Påföljden blev 30 dagsböter vardera.

Läs mer här.

Hans Hällman