Fiskare rasar mot nytt förbudsförslag i Vänern

Fiskeguiden Petter Larsson säger att de föreslagna reglerna skulle slå hårt mot hans och andras verksamhet. Foto: Privat

Både fiskeguider och andra fiskare rasar över förslaget att införa nya fredningsområden i Vänern. En av dem är Petter Larsson, fiskeguide i Kristinehamn: ”Jag känner mig överkörd och illa berörd”, säger han till Fiskejournalen.

Det var i fredags som Petter och andra inom fiskenäringen deltog på en temadag om fiske på Länsstyrelsen i Karlstad. Där fick de genom Havs- och vattenmyndighetens representant veta att det finns planer på ett utökat fredningsområde i Vänerns nordöstra del utanför Gullsångsälven, med syftet att skydda de pressade bestånden av lax, öring, gädda och gös.

Enligt förslaget ska det vara förbjudet att trolla i det närmaste området utanför Gullspångsälven. Därtill skulle det även bli ett stopp för spöfiske efter gädda inom det så kallade inre området under perioden 1 september–30 april, vilket sajten outdoor.se rapporterade om.

– Det här skulle vara förödande för flera entreprenörer. Själv hämtar jag 75–80 procent av mina inkomster från det föreslagna förbudsområdet, säger Petter Larsson.

Men är det inte bra att det införs regler för att skydda fiskbeståndet?

– Absolut, och vi gör redan mycket för att värna den vilda laxen. Vi släpper tillbaka all vild fisk, och överlevnaden är hög. Jag önskar att vi som har en lång och trogen tjänst i området fått vara med i diskussionerna från början, för jag antar att det har tagit ganska lång tid att ta fram underlaget. 

Petter säger att han inte kommer att sluta jobba som fiskeguide om förslaget går igenom, men att det får konsekvenser som myndigheterna kanske inte räknat med.

– Det kommer att bli längre och miljöbelastande transporter och dyrare omkostnader. Och yrkesfiskarna lär väl bara åka någon annanstans med sina båtar och fånga fisk, undrar om det är inräknat? Det är många som kommer att beröras av detta, även fritidsfiskare, och jag liksom många andra känner sig överkörda.

Men vad föreslår du i stället?

– Vi gör som sagt redan mycket för att skydda det vilda beståndet, och det kanske går att införa skonsammare metoder inom både yrkesfisket och sportfisket. Vi kan exempelvis göra som i Vättern där man bara får ha en krok per bete, eller kanske införa krav på enkrokshackel. Och man måste även ställa sig frågan hur reproduktionen i Gullspångsälven fungerar. Dessutom skulle yrkesfisket enligt förslaget få fortsätta med bottensatta nät i området, vilket jag ifrågasätter starkt eftersom det mycket väl kan fastna både öring och lax i dem.

Petter kommer nu att försöka samla opinionen med hoppet om att myndigheterna ska lyssna på deras synpunkter.

– Det här ska ut på remiss vid årsskiftet, och då har vi några veckor på oss att svara, och vi har börjat med det arbetet redan nu, meddelar han.

Det tål att nämnas i sammanhanget att Petter Larsson innehar rekordet på lax i Vänern, nämligen en odlad bjässe från 2007 på 13,92 kilo och 108,5 centimeter. Han har även fångat en vild lax på 110 centimeter, som dock släpptes tillbaka utan vägning.

Läs även om kampen för laxen:

Miljoner skäl att vara nöjd för laxkämpen Mikael Frödin

Publicerad: 01 October 2019
Av: Anders Lundin

Intressanta fiskeprylar från vår butik: