ANNONS

Fiskarna i Viskan ska få det bättre

Nu utreder man för en sanering av Viskan kring Borås. Foto: Getty Images
ANNONS

Bottnarna i Viskan ruvar på stora mängder föroreningar, nu får Borås Stad närmare 14 miljoner från staten för att kunna förbereda arbetet med att städa upp gifterna. 

Totalt rör det sig om runt 240 000 kubikmeter förorenade bottnar i Viskan, som under 1900-talet fick ta emot stora mängder föroreningar i form av krom, zink, koppar, bly, kvicksilver, dioxiner, DDT/DDE med mera. Av bara krom och kvicksilver beräknar man att det rör sig om 30 ton respektive 250 kilo.

Men en framtida sanering av Viskan börjar komma allt närmare, och nu har det alltså tillförts mer pengar för att utreda hur vattendraget ska saneras. Förutom åfåran uppges Guttasjön och Rydboholmsdammarna vara värst drabbat. Efter utredningarna är nästa steg att städa upp och återskapa en god miljö för fiskar och bottenlevande djur nedströms Borås, men det är oklart när saneringen  kan inledas.

– Det känns positivt att vi nu kan påbörja det här. Saneringen av Viskans bottensediment är ett viktigt arbete som vi är politiskt eniga om, säger kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) på Borås Stads hemsida.

Utöver 14 miljoner från Länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket bidrar Borås Stad med 5 miljoner samt fem privata företag med totalt 1,5 miljoner.

Publicerad: 21 February 2020
Av: Anders Holm
ANNONS