Fisken flyr Skånekusten

Fisken tycks lämna kustvattnen längs delar av Skånekusten. (Foto: Anders Nicander)

Som vi berättat tidigare är det ont om fisk i kustvattnen söder och öster om Skåne. Nu visar en rapport från Länsstyrelsen att det är värre än man trott.
Fisken tycks försvinna från kusten och de få fiskar som fångas är sjuka och såriga, det berättar kustfiskarna vid Hanöbukten. På vatten grundare än femtio meter finns ingen fisk. Enligt Johan Wangström som är fiskeridirektör på länsstyrelsen är det så väl torsk som öring, tobis och ulk som försvunnit. För sportfiskare är det främst det fantastiska havsöringfisket som lockat till detta område. Från andra skånska havsöringlokaler kommer uppgifter om att vårfisket är i full gång och att fångsterna här och var varit goda.
För att läsa mer klicka här.
Anders Nicander

Här nedan kan du se ett inslag från SVT Sydnytt.