Fiske för tusentals barn

Ung sportfiskare som fångat en sarv på mete. (Fotograf: Anders Lilja)

Sportfiskarna:
Under 2013 kommer Sportfiskarna att driva två stora nationella ungdomsprojekt med inriktning på fiske och aktivt friluftsliv: KlassDraget och Framtidens Sportfiskare.
– Det är mycket glädjande att vi fick ny finansiering till KlassDraget som är Sportfiskarnas mest framgångsrika ungdomsprojekt någonsin. Sedan 2007 har mer än 50 000 barn haft fiske på schemat tack vare KlassDraget. Genom projektet har många barn mött naturen och fått fiska, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas Generalsekreterare.
KlassDraget är ett unikt projekt där Sportfiskarnas lokalföreningar i samarbete med skolor arrangerar fiskeaktiviteter på skoltid. Upplägget tar till vara lokal ideell kunskap och erbjuder en kostnadsfri möjlighet för lärare att ha utomhuslektioner med friluftsliv och praktisk naturkunskap. KlassDraget som startade 2007 har under några år drivits i mindre skala utan finansiering men till i år beviljade Svenskt Friluftliv nya medel för en fortsättning av projektet. Projektet har sedan starten sponsrats av branschföreningen SPOFA spöfiske som även väljer att fortsatt bidra med fiskeutrustningar.
– Nu kan vi investera i mer fiskeutrustning och skala upp verksamheten i KlassDraget och tillsammans med vårt projekt Framtidens Sportfiskare får vi nu en bred satsning både på fiske på skoltid och under fritid, säger Marie Wiman ungdomsansvarig på Sportfiskarna.
Framtidens Sportfiskare är ett projekt för mer fiske under fritid för vuxna och barn tillsammans. Genom att en vuxen och ett barn fiskar tillsammans och sedan registrerar fisketuren får deltagarna hem ett informationsmaterial med bland annat en fiskehandbok och en fiskefilm. Bilder från fisketuren publiceras på hemsida och tidning och alla deltagare är med i en tävling med fiskerelaterade priser.
– Genom gemensamma fisketurer kan en kunskapsförmedling ske av både praktiska fisketips och naturkunskaper, märk väl att det inte nödvändigtvis är den vuxne som står för kunskaperna! Om fler sportfiskare tar med barn och ungdom ut kommer fler även att upptäcka hur mycket roligare det är att dela upplevelsen av fiskelycka, avslutar Marie Wiman.
20 000 får fiska!
Tillsammans med andra satsningar Sportfiskarna är delaktiga i under året som samarbetsprojekt, fiskeläger, sportfiskeskolor och övrig lokal verksamhet i anslutna föreningar, innebär nysatsningen att omkring 20 000 barn kan komma ut på fiske och friluftsliv under året. Sportfiskarnas bas i ungdomsverksamheten är de lokala fiskeföreningarna där ideella ungdomsledare står för ett mycket stort arbete varje år. Genom att stötta lokal verksamhet med aktivitetsbidrag, informationsmaterial och ledarutbildning har förbundet under många år med små medel byggt och upprätthållit en omfattande verksamhet.
www.sportfiskarna.se