ANNONS

Fiskejournalen reder ut: Så påverkas sportfisket av nya plastlagen

Nu blir det mer koll på plasten inom fisket – vilket kan innebära att vissa prylar blir dyrare. Fiskejournalen reder ut nya lagen med HaV:s utredare Lisa Bredahl Nerdal. Foto: Pressbild/Montage
ANNONS

Så var den formellt beslutad – den nya förordningen om producentansvar för fiskeredskap som Fiskejournalen tidigare skrivit om. Frågan är förstås hur den kommer att påverka branschen när den träder i kraft 1 januari 2023? En följd kan vara att fiskeprylar blir dyrare.

Plasten i samhället ska minskas, och fiskebranschen kommer att få dra sitt strå till stacken. Det som tidigare legat på skissbordet kommer nu att övergå till verkstad. Målet med den nya förordningen är att mängden avfall som utgörs av fiskeredskap som samlats in separat under ett kalenderår senast 2027 ska utgöra minst 20 procent av mängden fiskeredskap som släppts ut på den svenska marknaden.
Det ska inrättas system för att både öka insamlingen, återanvändningen och materialåtervinningen av fiskeredskap, och att minska nedskräpningen från detsamma.

Rent formellt så anses fiskeredskap vara föremål eller redskap som innehåller plast och används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser, eller flyter på vattenytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser.
Det handlar alltså om allt från linor, beten till spö-detaljer.

Nu blir det skarpt läge
Havs- och vattenmyndigheten har av naturliga skäl varit med i processen, men när lagen träder i kraft så kommer Naturvårdsverket att bli föreskrivande myndighet. Fiskejournalen tar dock hjälp av HaV:s utredare Lisa Bredahl Nerdal för att reda ut begreppen kring del hela, och vad det innebär för svenska producenter och sportfiskande konsumenter?
Enligt henne kommer det nu att bli ”action” kring det förordningen, och inte bara teori.

Vad innebär det i korthet för svenska producenter?
– Som producent kommer du att påverkas genom att du ska anmäla ditt företag till Naturvårdsverket om du sätter ett fiskeredskap som innehåller plast på den svenska marknaden och detta börjar gälla redan 1 januari 2023. Därefter behöver producenterna gå samman och bilda en producentorganisation som sköter allt det praktiska med producentansvaret. Det kommer innebära en kostnad för dig som producent då enligt förordningen om producentansvar för fiskeredskap reglerar krav på att producenternas ska stå för kostnader för den separata insamlingen av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast. Samt efterföljande transport och behandling av avfallet och medvetandehöjande åtgärder

Som producent så behöver du även årligen rapportera mängden fiskeredskap av plast som du har satt på den svenska marknaden och det första rapporteringsåret för detta är redan 2022. Senast den 31 mars 2023 ska producenten rapportera in detta till Naturvårdsverket.

Har ni haft någon dialog med producenterna?
– Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sotenäs kommun har startat ett projekt, SPIRAL- Smart Policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap, där vi vill involvera producenter, konsumenter och andra berörda aktörer att ”testköra” förordningen för att lägga grunden för de föreskrifter och möjliga vägledningar som kommer behövas tas fram av Naturvårdsverket. Detta är ett unikt projekt där projektet stödjer producenterna genom att informera, ge möjlighet att påverka, utbilda och projektet har även bidragit till att skapa en svensk teknisk kommitté ”Cirkularitet” inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning. Vi vill på så sätt skapa möjligheter för svenska producenter av vara med och påverka sin branschs framtid. Vill man veta mer om projektet och även engagera sig så kan man göra det på projektet hemsida.

Har du någon uppfattning om hur många svenska aktörer som påverkas?
– I dagsläget som har vi ingen uppfattning om hur många producenterna är men det finns ett flertal andra aktörer som också blir påverkad och det är bland annat alla svenska kommuner som årligen också ska rapportera till Naturvårdsverket mängden uttjänta redskap som de samlar.

Gäller det all typ av plast?
– Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har tillförts tillsatser eller andra ämnen. Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och som inte har modifierats på kemisk väg.

Kommer konsumenterna att ha något utökat ansvar?
– Producenterna har ansvar att informera konsumenterna om var och hur de ska återvinna sina redskap. I övrigt så finns det inga krav på konsumenterna.

Kan det leda till att fiskeutrustning blir dyrare?
– Ja, men det kan komma att variera beroende vilket redskap det är, möjligen kan redskap som uppfyller standardiseringskraven för cirkulär utformning bli billigare än dem som inte uppfyller det. Hur kostnadseffektivt producentansvarsorganisationen är kommer också vara en faktor som påverkar priset och inte minst hur priskänsligt fiskeredskapet är.

Vad kan man ersätta plasten med i fiskeutrustning?
– Det vill inte jag svara på i dag utan det är sådan som standardiseringsarbetet och fortsatt forskning utröna.

Här kan du läsa hela förordningen!

Publicerad: 18 november 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS