Fiskekontroller lidande när Kustbevakningen varslar

Det finns inga besked i vårpropositionen eller i vårändringsbudgeten om långsiktigt ökade anslag till Kustbevakningen. Det innebär att myndigheten nu förbereder för varsel av personal i juni. Det tror EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) kommer försvåra fiskekontrollerna.
Neddragningar i storleksordningen 133 miljoner kronor kommer kräva stora ingrepp hos Kustbevakningen och deras verksamhet. För att kunna ha en ekonomi och verksamhet i balans 2016, har man med stor sannolikhet blir tvingade till all lägga varsel inom två månader.
− Det är olyckligt att vi inte får något besked ännu om vår långsiktiga budget. Men vi fortsätter att arbeta för att vi ska få ökade anslag enligt våra äskanden i höstens budgetproposition och hoppas att vi ska slippa gå till uppsägningar vid årsskiftet, säger generaldirektör Judith Melin.
Om Kustbevakningen inte får ökade anslag enligt äskandet i budgetunderlaget kommer även antalet fartyg och kuststationer att behöva minska. Det kommer i så fall att innebära att Kustbevakningens närvaro till sjöss reduceras med 30­−40 procent, insatstiderna för att rädda liv och miljö blir längre och förmågan att upptäcka oljeutsläpp minskar kraftigt.
EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) tror att neddragningen på 133 miljoner dessutom kommer att försvåra fiskekontrollerna.
– Det kommer bli svårare för Kustbevakningen, särskilt till havs. De måste ju utföra kontroller och se så att fisket går rätt till och det hade behövts fler kontroller utifrån Kustbevakningens sida. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen inte vill avsätta pengar till myndigheten. Det har ju kommit flera rapporter om bland annat västkustsräkan och att det behövs fler resurser för att kunna utföra kontroller så att fisket går rätt till, säger hon till gp.se.
Morgan Fihn

Kustbevakningen beslagtar redskap vid olagligt ålfiske. (Foto: Kustbevakningen)

Kustbevakningen beslagtar redskap vid olagligt ålfiske. (Foto: Kustbevakningen)