”Fisken har kommit tillbaka i en rad vattendrag”

Nästan 40 år av kalkning har lett till att fiskfaunan i svenska vatten återhämtat sig mycket bra. (Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå)

Mossar, sjöar och vattendrag mår mycket bättre i Svartedalen, ett naturområde i Bohuslän. Det efter omfattande kalkning de senaste 30 åren, skriver Lokaltidningen STO.
Enligt tidningen har det spridits ut kalk för nästan tio miljoner i områden kring Stenungsund. Och det har gett resultat. I slutet av 70-talet var PH-värdet nere på runt 4,2-4,3 i området – nu är det uppe på 6-6,2, något som är positivt, framförallt, för havsöringen.
– Ingen tvekan om det. Vi kan i dag se att fisken kommit tillbaka i en rad vattendrag, bland annat öring och mört, som är känsliga arter för försurning. Vi har klarat flodpärlmusslan i de vatten där den förekommer och vi ser också att fågellivet och naturen i övrigt mått bra av de kalkningsinsatser som gjorts, säger Monica Rundin som varit kommunalt ansvarig för kalkningssatsningarna i Stenungsund till Lokaltidningen STO.

Anton Rosander