Fisken på väg att försvinna från Västerhavet

Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren med en blågylta från Skagerrak. På måndag håller han och Mattias Jonsson en föreläsning i Kungsbacka.

Från rutinerade havsfiskare och glada amatörer kommer alarmerande rapporter om att sportfisket i Skagerrak och Kattegatt är det sämsta man upplevt. Att den kustnära torsken är borta är ingen nyhet men nu när vrak och stengrund tycks vara tomma börjar läget bli riktigt allvarligt.
De första rapporterna om att fisket höll på att bli sämre kom redan på 1970-talet. Kloka forskare och drivna sportfiskare såg vad som höll på att hända när yrkesfiskeflottans uttag av fisk ökade till vansinniga proportioner. Sedan dess har det mer kustnära yrkesfisket fasats ut som följd av allt skralare fångster. Sportfiskare har sett sina favoritplatser bli allt sämre och sämre, fisken har blivit mindre och arterna färre. På många platser som förr gav storfångster är det i dag knappt möjligt att fånga fisk nog för en middag. Om det inte är makrill man är ute efter. Just makrillen tycks inte ha påverkats i någon större utsträckning och fångas allt jämt i goda mängder. Att sportfisket slår fel kan ju ha många orsaker annat än att fisken försvunnit men en snabb koll i statistiken över fisk som yrkesfisket landar bekräftar farhågorna. Det finns ytterst lite fisk kvar, i vårt en gång så rika Västerhav. Vi vände oss till Markus Lundgren, fiskevårdschef på Sportfiskarna och bad om en kommentar till läget.

Sportfiskare har sett sina favoritplatser bli allt sämre och sämre, fisken har blivit mindre och arterna färre.

-För Kattegatts torskbestånd ser vi återigen en nedgång i beståndsuppskattningarna, vilket är mycket allvarligt eftersom återhämtningen sker från de historiskt låga nivåerna under perioden 2009-2012. För det geografiskt spridda Nordsjöbeståndet som säsongsvis befolkar Skagerrak har sportfiskare i flera länder rapporterat om ovanligt dåliga torskfångster i år och forskarna pekar samtidigt på flera år av dålig rekrytering av ungfisk. Gemensamt för de två torskbestånden är ett omfattande historiskt överfiske från europeiska fiskeflottor, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Det är alltså med största sannolikhet ingen överdrift att säga att läget akut. Ska vi kunna rädda Västerhavet från en ekologisk katastrof måste det till både massiva forskningsinsatser och en mycket drastisk minskning av fisketrycket. Frågan är om den politiska viljan finns, både här hemma och inom EU. Hittills finns det egentligen ingenting som tyder på det.

Anders Nicander