Fiskeråd för Ångermanälven

Om 150 fiskeorganisationer längs Ångermanälven höjer rösten borde makthavarna lyssna. Det är den tanken som ligger bakom försöken att bilda ett fiskeråd för älven.
Göran Jonzon, som för några år sedan var en av de ledande i kampen för Vojmån, är initiativtagare till uppropet att samla alla organisationer. Den 18 december kl.12 blir det ett stormöte i Junsele Folkets hus. Avsikten är att bilda ett fiskeråd, som ska bli bollplank för Vattenrådet, vilket är Vattenmyndighetens ”öra mot bygden”.

  • Vi vill ena alla 150 fiskeorganisationerna för att tvinga fram restaureringar och fiskvägar förbi vandringshindren.
  • Vi vill lägga grunden för att åter få upp vildlekande lax till de gamla föryngringsplatserna.
  • Vi vill återskapa vildlekande storöringbestånd i hela vattendraget.
  • Vi vill ha ordning och reda inom vattenhanteringar i vattendraget, med alla dess sidoflöden och stora sjöar, skriver företrädare för fyra fiskevårdsområden i uppropet till mötet.

Svenne Andersson

Göran Jonzon är en av initiativtagarna till att bilda ett fiskeråd för hela Ångermanälvens avrinningsområde.