Fiskeregler i Östergötland

Fiskeregler i Östergötland

Projektet, som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar, ska pågå under sex år.

Länsstyrelsen i Östergötland föregår med gott exempel genom sin nytillverkade folder med fiskeregler. Här får du reda på vilka minimimått som gäller för olika fiskarter, vilka arter som är helt fredade, eller skyddade delar av året.
Foldern har tagits fram inom ramen för interreg-projektet Baces. Förutom att den redogör för reglerna bjuder den på några goda råd vid kustfiske i Östergötland. Materialet går att kladda ner gratis på Östergötlands länsstyrelses hemsida – både svensk och engelsk version finns här.
Nicka Hellenberg