Fiskeriverket satsar på fiskeområden

Halland, Blekinge, Södermanland och Tornedalen är kandidater till att få bilda fiskeområden. Godkänns områdenas strategier för fiskeområdena kan de få upp till 16 miljoner kronor i EU-stöd.
Totalt sökte tolv län om att få bilda fiskeområden. Fyra är utvalda och den gemensamma nämnaren för de fyra som utsetts till kandidater är att man vill satsa på att utveckla fisketurismen. Tanken är att lokala nätverk ska få inflytande över hur EU-pengarna används och att nätverk där många intressegrupper är representerade ska medverka.
Tanken är mycket god och om man har Projekt 8-fjordar i södra Bohuslän som en förebild skulle det kunna bli riktigt bra. Lite förvånad blir man dock när man läser att Halland vill satsa på havskräftor, tångförädling och sälsafari. Ordet fisketurism har nog inte riktigt samma innebörd för oss sportfiskare.
För mer info se: http://www.fiskeriverket.se/.
Anders Nicander

Gäddfisket är redan en stor turistattraktion i Blekinge. Nu ska det få utvecklas ytterligare.

Gäddfisket är redan en stor turistattraktion i Blekinge. Nu ska det få utvecklas ytterligare.