Fisketurism i framtiden

Vad kommer att hända med fisketurismen i Sverige när fiskemyndigheterna organiseras om. För att försöka svara på den frågan ordnar fisketurismföretagarna en konferens i februari.
Nästa år kommer det att bli en ny organisation som ska sköta om fiskeförvaltningen i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten upprättas och kommer att ta över arbetsuppgifter både från Fiskeriverket och Naturvårdsverket. Vad kommer det att innebära för fisketurismen i Sverige? Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF, anordnar en konferens i Stockholm den 4 februari, där man ska försöka bena upp frågeställningen.
Bokade talare är avgående generaldirektören för Fiskeriverket, Axel Wenblad och den nya chefen för Havs- och vattenmyndigheten, Björn Risinger. SeFF hoppas även kunna locka näringsminister Maud Olofsson till konferensen.
Svenne Andersson

Vad kommer att hända med fisketurismen? Blir det ändrade förutsättningar för turbåtarna till exempel? (Foto: Anders Nicander)