ANNONS

Fiskevård: Rensa bäckarna med förnuft

ANNONS

Lyft bort skräp, men ta inte bort mer träd och grenar ur vattnet än nödvändigt.
Lyft bort skräp, men ta inte bort mer träd och grenar ur vattnet än nödvändigt.

Fiskevårdsnätverket har under hösten rensat havsöringsförande bäckar från skräp och skapat fria vandringsvägar för havsöringen. Detta för att havsöringen ska nå sina lekplatser och kunna utnyttja dessa fullt ut. Som vanligt delar de frikostigt med sig av sina erfarenheter och tips.
När det gäller nedfallna träd och grenar, så kallad ”död ved”, så bör man först studera den eventuella förändringen av strömmar som träden skapat och ställa sig frågan, är detta ett definitivt vandringshinder? Har öringen trots allt lekt uppströms så finns inget definitivt hinder. Skapar däremot träden ett dämme som sätter lekplatserna ur funktion, alltså för låg vattenhastighet för lek, då bör man överväga öppna upp för bättre vattenhastighet.

Grenar ger skydd
Ett alternativ kan vara att kapa en liten del av trädet, eller vinkla det nedåt utmed med strömmen. Lämnar man nedfallna träd i vattnet, som är en naturlig process, så skapas nya strömmar och det bildas höljor som fisken snabbt tar i besittning, nya ståndplatser skapas.
Träd, grenar och kvistar ger också skydd från andra predatorer och där trivs mängder med insekter, en gynnsam uppväxtplats för olika yngel. Framför kulvertar samlas ofta stora högar av grenar och träd, där finns ofta inget alternativ annat än rensning. Lite generellt kan man säga att död ved i vattnet ger liv, så ta inte bort mer träd och grenar än nödvändigt – och man ska känna till vart lekplatserna finns i vattendraget innan man utför eventuella åtgärdar.
Läs tidigare notiser från Fiskevårdsnätverket Göteborg.

 

Publicerad: 15 November 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS