Fiskevårdsseminarium i Skåne 15 november

Ideellt fiskevårdsarbete bidrar till bättre vattenmiljöer. (Foto: Bengt Olsson)

Ideellt fiskevårdsarbete bidrar till bättre vattenmiljöer. (Foto: Bengt Olsson)

Sportfiskarna: Alla som är intresserade av fiske- och vattenvård kan delta på en heldag på temat ”Betydelsen av det ideella vattenvårdsarbetet”.
Under dagen kommer vi att få en inblick i hur man jobbar med vattenvård i Vattenråden, samt exempel på hur sportfiskeklubbar och fiskevårdsföreningar med sitt ideella fiskevårdsarbete kan bidra till bättre vattenmiljöer. Seminariet arrangeras på Köpingebro skola, någon knapp km från Nybroån. Seminariet anordnas av Sportfiskarna Region Syd tillsammans med Sportfiskarnas Skånedistrikt.

Program:

• 09.00 – 09.30  Samling, morgonfika.
• 09.30 – 09.45  Seminariet öppnar.
• 09.45 – 10.15  De skånska vattendragens status.
• 10.15 – 10.45  Åtgärds-/behovsanalys/vattendirektivet.
• 10.45 – 11.00  Frågestund.
• 11.00 – 11.15  Bensträckare.
• 11.15 – 11.45  Hur arbetar man i vattenråden.
• 11.45 – 12.00  Frågestund.
• 12.00 – 13.00  Lunch.
• 13.00 – 14.00  Det ideella fiskevårdsarbetets betydelse.
• 14.00 – 17.00  Exkursion längs Nybroån.

Medverkande på seminariet är: Sportfiskarna Region Syd, Anders Eklöv (Eklövs Fiske & Fiskevård),  medlemmar från Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb, medlemmar från Kabusa och Skönadals Fiskevårdsförening, samt representant från Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeå.

Lunch och fika serveras under dagen. Meddela eventuella önskemål om specialkost vid anmälan.

Anmälan görs senast den 12/11  till: pergoran.jonsson@sportfiskarna.se, 040 – 78721

Bifoga e-postadress samt telefonnummer till anmälningarna.

Hitta till Köpingebro skola: http://kartor.eniro.se/m/NJ5EK