Fiskmarknad i Karlstad

ANNONS

"En succé för alla som vill restaurera vattenkraftsskadade vattendrag med fiskvägar". Så beskriver Älvräddarna arrangemanget Fiskmarknad.

Älvräddarna:
Förra veckan anordnades Fiskmarknad i Karlstad. 200 personer från myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, kraftbolag, länsstyrelser och kammarkollegiet samt en mängd företag och miljöorganisationer deltog under två dagar.
– En uppslutning utöver alla förväntningar, säger fil. dok. i fiskbiologi Olle Calles från Karlstad universitet, en av arrangörerna för de tre dagarna.
Föreläsare från USA, Holland, Danmark, Norge och givetvis Sverige presenterade de senaste forskningsrönen kring fiskvägar, liksom decenniers erfarenheter. Det som framkom kan sammanfattas med orden: Det går att bygga fiskvägar och restaurera våra vattendrag, oavsett hur stort vattenkraftverken och dammarna är. Inte nog med det, representanter från myndigheter visade också att det är nödvändigt med dessa restaureringar, både av rent juridiska skäl som miljömålen i EU:s vattendirektiv och av biologiska skäl.
7 och 8 maj höll man till på Stadshotellet i Karlstad med enbart föranmälda deltagare. Under torsdagen 9 maj vistades man på Värmlands museum och höll då öppet för allmänheten med föredrag av bland annat Älvräddarnas ordförande Christer Borg, vilket var uppskattat av publiken.
– Fantastiskt med ett sådant här möte och arrangemang, och en härlig positiv stämning hos alla. Det känns verkligen att det nu inte går att stoppa utvecklingen att restaurera våra vattenkraftsskadade vattendrag, säger Christer Borg.
Seminariet var ett samarrangemang mellan länsstyrelsen i Värmland, Karlstad universitet, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen.
Älvräddarna sammanfattar arrangemanget: En succé för alla som vill restaurera vattenkraftsskadade vattendrag med fiskvägar.
Mer info och föreläsningar kan du hitta här: http://fiskmarknad.nu/
www.alvraddarna.se

Publicerad: 13 May 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS