Fiskparasit här för att stanna

Man vet att parasiten Agens X kan smitta andra fiskar via vatten, men eftersom den är nyupptäckt är kunskaperna om dess livscykel och olika spridningsvägar annars okända. (Foto: SVA)

Den mystiska fiskparasit som upptäcktes i Indalsälven hösten 2011 tros vara nu spridd i hela landet. Nu anses spridningen vara så omfattande att det är försent att vidta åtgärder
Parasiten går under namnet Agens X och hittades 2011 i fiskodlingar vid Bispgården, Jämtland. Företaget Överumans fisk hade importerat amerikansk rom för att odla regnbågslax. När ynglen kläcktes var de gravt deformerade och uppvisade inre skador. Sedan dess har den aktuella odlingen varit stängd.
Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) misstänker att parasiten kommit in i landet via just importerad rom, och sedan 2011 har fler och fler upptäckter gjorts. Nu senast vid en odling i Örebro och då drog Jordbruksverket slutsatsen att parasiten därmed har nått alla svenska vattendrag.
”Nu när vi ser att den tyvärr trots allt verkar ha spridit sig i landet bedömer vi att det inte är möjligt att utrota den”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Vilda fiskar klarar sig bättre
Enligt Öp.se var Agens X fram tills upptäckten i Sverige helt okänd i fisksammanhang, både i Sverige och i resten av världen. Man vet nu att den tillhör familjen sarcosystis.
Så här långt har Jordbruksverket inte fått in några vilda fiskar som uppvisat samma skador som de odlade, men däremot har parasiten identifierats i vild fisk i Indalsälven. Detta skulle kunna tyda på att vild fisk har bättre motståndskraft.
Läs mer på www.op.se
Morgan Fihn