Fiskstopp vid gränsen – förslag som sågas av förbund

Ska det bli förbjudet att ta hem fiskfiléer från Norge? Foto: Buboadventure
ANNONS

Förslaget om att förbjuda utförsel av norsk fisk väcker debatt – inte minst inom Norges egna gränser. Norges jägare- och fiskeförbund NJFF går nu emot regeringens förslag om kraftigt skärpta regler.

Norska regeringen har väckt ett förslag om att förbjuda turister att ta med sig fångad fisk hem från landet, med anledning av att smugglandet över landsgränserna har ökat i takt med fisketurismen. Motiveringen sägs vara att det skadar den norska fiskeindustrin rejält.

Det ligger bland annat ett förslag om att det ska bli förbjudet att föra egenfångad filead fisk över gränsen.

Under 2018 sänktes gränsen för hur mycket fångst som får föras ut ur Norge. Gränsen är numera tio kilo, med undantag för registrerade verksamheter, exempelvis sportfiskecamper, då 20 kilo får föras ut. Även bötesbeloppet höjdes till 200 norska kronor per kilo.

NJFF säger nu nej till regeringens resonemang, och menar att utförselreglerna inte bör ändras.

– Det är riktigt att begränsa hur mycket fisk det får föras ut ur landet, men att sätta gränsen till noll för vanligt folk gör mer skada än nytta. Vi får inte hamna i en situation där vi straffar den laglydiga majoriteten i jakten på att sätta dit den olagliga minoriteten, säger Øyvind Fjeldseth som är fiskekonsulent på NJFF.

De efterlyser istället ett arbetssätt där fisketuristerna får bättre information kring fiskeregler och utförselregler, i hopp om att det ska ge ett bättre resultat än ett förbud.

Läs om mer konflikter:

https://wp.fiskejournalen.se/foreningar-far-hard-kritik-for-angeldonstavling/

 

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 28 February 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS